Bogusław Włodawiec

Psychoterapia zaburzeń odżywiania się.
Problemy emocjonalne, czynniki leczące, relacje z przebiegu terapii.

Psychoterapia zaburzeń odżywiania się

W książce zostało przedstawione, w jaki sposób może dochodzić do powstania anoreksji czy bulimii. Opisano charakterystyczne problemy emocjonalne osób z zaburzeniami odżywiania, wyrażające się poprzez kłopoty z jedzeniem. Wyjaśniono mechanizmy procesu zdrowienia, opisując czynniki leczące i techniki terapeutyczne, które je uruchamiają. W efekcie ustępowanie zaburzeń okazuje się naturalną konsekwencją działania określonych czynników leczących, uruchamianych w trakcie psychoterapii.


Tezy książki ilustrowane są relacjami z przebiegu psychoterapii. Klarowny język (fachowa terminologia została ograniczona do niezbędnego minimum) i jasny tok wywodu, ilustrowany przykładami z praktyki klinicznej, pozwala zrozumieć opisywane zjawiska nawet nieprzygotowanemu czytelnikowi.


Psychologów zainteresują w książce opisy przydatnych technik terapeutycznych, zaś badaczy - rozdział poświęcony badaniom nad efektywnością psychoterapii zaburzeń odżywiania. Osoby cierpiące na zaburzenia odżywiania znajdą dla siebie konkretne wskazówki w rozdziale zawierającym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.


Nakład książki został wyczerpany.

Zobacz wstęp
Zobacz spis treści
Zobacz recenzje

Powrót na stronę domową autora

Zaburzenia odżywiania się