Recenzje Psychoterapii zaburzeń odżywiania się.

„Trzymają Państwo w ręku książkę, która, mimo iż traktuje o problemach szeroko opisywanych w literaturze, zaznacza swoją obecność w sposób szczególny. Nie jest to jedyna książka dotycząca zaburzeń odżywiania, nie jest to też książka najgrubsza, nie przedstawia cudownych rozwiązań, a mimo to jest wyjątkowa. Na czym polega jej wyjątkowość ?

 

Jest przewodnikiem, który w jasny i przejrzysty sposób przedstawia proces rozpoznawania i leczenia zaburzeń odżywiania. Autor, wkładając w ręce psychoterapeutów konkretne instrumenty, daje im również mapę, która opisuje na którym etapie i w jaki sposób ich użyć. Przywołane techniki mają swój rodowód w psychoterapii Gestalt. Według autora, zaburzenia odżywiania mają związek z dysfunkcjonalnym wychowaniem i są sygnałem, że istnieje jakiś istotny problem do naprawienia.

 

Podczas lektury książki, fascynuje przyglądanie się w jaki sposób rozszyfrowuje on przesłanie zaburzeń. Podążając śladami mistrzów, autor stara się pomóc pacjentowi rozwiązać jego problemy emocjonalne i osiągnąć stan równowagi wewnętrznej. Postulat osiągania równowagi między ciałem, duszą  i umysłem odzwierciedla głęboko humanistyczny stosunek do człowieka.

I choć istnieje wiele różnych szkół zajmujących się leczeniem zaburzeń odżywiania, podejście, w którym tak mocno eksponowane jest znaczenie odpowiedzialności pacjenta za leczenie i rozwój sfery emocjonalnej, duchowej i społecznej oraz jasno wytyczone reguły pracy terapeutycznej, znajdzie pewnie wielu zwolenników.

 

Książka  ma logiczną strukturę i, oprócz opisu metody autora, zawiera także przegląd innych podejść terapeutycznych a także badania nad ich skutecznością. Cenny również jest opis przypadków, ilustrujący strategię pracy i równocześnie stanowiący komentarz do niej.

 

W piśmiennictwie polskim wciąż brak jest obszerniejszych opracowań na temat omawianego przedmiotu. Ta praca sygnalizuje aktualność problemu i zachęca do pogłębiania jego znajomości. Teoretyczne oraz praktyczne walory opracowania, jak również podejście prezentowane przez autora powodują, że po książkę tę mogą sięgnąć psychoterapeuci zajmujący się terapią  omawianych  zaburzeń, jak też laicy zainteresowani tym tematem.  Dlatego tym bardziej jestem wdzięczna za jej przygotowanie.”

 

Teresa Brandys

psycholog, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

***

 

„Książka ta może być polecana dla psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów i jako podręcznik akademicki dla studentów psychologii. Powstawanie zaburzeń odżywiania i ich leczenie autor przedstawił w sposób dedukcyjny: postępowanie psychoterapeuty i wybór określonego sposobu leczenia nie jest przypadkowy, lecz wynika z przyjętych założeń i określonych problemów emocjonalnych danej pacjentki. Jasno zostało wyłożone, co w jakiej sytuacji jest dla pacjentki pomocne i dlaczego takie a nie inne zachowanie terapeuty przynosi zamierzony skutek. Dedukcyjny tok rozumowania stanowi mocną stronę książki także dlatego, gdyż tak uporządkowany sposób widzenia psychoterapii jest niestety rzadki wśród polskich psychologów.

 

Zasadnicze partie książki, poświęcone problemom emocjonalnym osób z zaburzeniami odżywiania i czynnikom leczącym są oryginalne i nieobecne lub słabo opisane w polskiej literaturze przedmiotu. Także rozdział poświecony najnowszym badaniom nad efektywnością psychoterapii zaburzeń odżywiania jest jedynym miejscem, gdzie można znaleźć tego typu informacje dotyczące bulimii i anoreksji. Tego typu badania ewaluacyjne stanowią bowiem niestety w Polsce zaniedbaną dziedzinę psychologii i dopiero ostatnie lata przynoszą tu niewielki postęp.

 

Dialogi pacjentek z terapeutą w części dotyczącej studiów przypadków nadają relacjom dramatyzmu, przez co lektura tego fragmentu książki staje się bardzo zajmująca.

Podsumowując: książka została napisana bardzo solidnie. Nie odbiega poziomem od tłumaczeń amerykańskich, za to odpowiada polskim realiom, co podnosi jej wartość. Może być przydatna dla każdej osoby zajmującej się psychoterapią, gdyż opisane mechanizmy nie dotyczą wyłącznie zaburzeń odżywiania, lecz mają bardziej uniwersalny charakter. Dzięki temu spostrzeżenia autora stanowią cenna podpowiedź dla każdego psychologa pracującego z ludźmi.”

 

Robert Bartoszewski, psycholog

 

 

Wróć do książki
Zobacz wstęp
Zobacz spis treści

Powrót na stronę domową autora