Boguslaw Wlodawiec

Ocena efektywnosci PRO

Streszczenie raportu z badań

Celem badan byla ocena efektywnosci zajec psychoterapeutyczno - psychoedukacyjnych prowadzonych w ramach Programu Rozwoju Osobistego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP dla zawansowanych w zdrowieniu osob uzaleznionych i wspoluzaleznionych, dzialajacych w srodowiskach trzezwosciowych. Trzykrotnie (na poczatku, na koncu i pol roku po zakonczeniu PRO) badano poczucie kontroli uczestnikow, tendencje do przedstawiania sie w nadmiernie korzystnym swietle, lek jako ceche osobowosci, empatie i nasilenie objawow psychopatologicznych (somatyzacji, natrectw, fobii, nadwrazliwosci interpersonalnej, depresji, leku, wrogosci, myslenia paranoidalnego i psychotycznosci). Ponadto, po zakonczeniu PRO uczestnicy oceniali odniesione korzysci osobiste oraz wypelniali anonimowa ankiete Opinia o zajeciach, zas pol roku pozniej odpowiadali na pytanie otwarte o ewentualne zmiany w ich zyciu wskutek udzialu w PRO.

Badania objely 74 osoby (po 37 mezczyzn i kobiet), ktore ukonczyly PRO. Pol roku po ukonczeniu PRO nawiazano kontakt z 73 osobami.

Uczestnicy PRO uzyskali dobre lub przecietne rezultaty w zakresie badanych zmiennych juz w chwili rozpoczynania PRO.

Ocene efektywnosci PRO sformulowano na podstawie porownania trzech kolejnych wynikow badan kwestionariuszowych oraz na podstawie opinii i ocen uczestnikow.

Porownanie wynikow badan kwestionariuszowych wykazalo, ze udzial w PRO spowodowal u uczestnikow istotne statystycznie, trwale obnizenie (utrzymujace sie pol roku po PRO) leku jako cechy osobowosci oraz objawow psychopatologicznych takich jak natrectwa, nadwrazliwosc interpersonalna, lek, fobie i psychotycznosc. Oczekiwane, lecz nietrwale zmiany (nie utrzymujace sie pol roku po PRO) wystapily w zakresie empatii, tendencji do przedstawiania sie w nadmiernie korzystnym swietle i wrogosci. Udzial w PRO nie doprowadzil natomiast do jakichkolwiek istotnych zmian w zakresie poczucia kontroli, somatyzacji, depresji i myslenia paranoidalnego.

W chwili konczenia PRO uczestnicy bardzo wysoko ocenili tresc i organizacje zajec, sposob ich prowadzenia oraz odniesione korzysci osobiste i zawodowe

Pol roku po PRO uczestnicy entuzjastycznie opisywali szereg korzystnych zmian w ich relacjach z bliskimi i innymi osobami, w emocjach, pogladach, sposobie myslenia a takze wiele innych zmian, jakie zaszly w ich zyciu wskutek udzialu w PRO.

Na podstawie powyzszego stwierdzono, ze zajecia prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia w ramach Programu Rozwoju Osobistego sa w wysokim stopniu skuteczna i efektywna forma psychoterapii i psychoedukacji osob, dla ktorych sa pomyslane i przeznaczone. Program Rozwoju Osobistego spelnia swoje zadanie zarowno jako pomoc w dalszym zdrowieniu dla osob uzaleznionych i wspoluzaleznionych jako psychoedukacja i psychoterapia dla osob zainteresowanych rozwojem osobistym i poprawa kontaktow z ludzmi oraz jako pomoc w ksztalceniu dla nieprofesjonalnych dzialaczy srodowisk trzezwosciowych.

pełny tekst raportu

strona domowa autora

counter