Spis treści

Wstęp

I. Podstawowe informacje na temat zaburzeń odżywiania się

II. Diagnoza psychiatryczna zaburzeń odżywiania się według ICD-10

F50.0 Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)        

F50.1 Jadłowstręt psychiczny atypowy           

F50.2 Żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa)         

F50.3 Atypowa żarłoczność psychiczna          

F50.4 Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi

F50.5 Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi         

F50.8 Inne zaburzenia odżywiania się  

F50.9 Zaburzenia odżywiania się, nie określone          

III. Psychologiczne koncepcje i metody leczenia zaburzeń odżywiania się

Terapia behawioralna  

Terapia poznawcza     

Terapia psychoanalityczna       

Terapia systemowa     

Terapia odwykowa     

Terapia Gestalt

IV. Zawieranie kontraktu terapeutycznego           

Przyjęcie przez pacjentkę współodpowiedzialności za proces terapii   

Informacje udzielane pacjentce

Zalecana terapia

Terapie alternatywne

Przewidywane rezultaty nieleczenia

Prawdopodobieństwo sukcesu         

Główne problemy w okresie rekonwalescencji        

Ustalenie celu terapii   

Motywowanie do terapii         

V. Diagnoza psychologiczna

Pytania ułatwiające postawienie diagnozy psychologicznej

Czas i okoliczności pojawienia się objawów

Zmiany spowodowane przez pojawienie się objawów

Powody podjęcia decyzji o psychoterapii

Konkurencyjne motywy

Problemy w relacjach z ludźmi         

Relacje z rodzicami   

Typowe problemy emocjonalne osób z zaburzeniami odżywiania się   

Problem separacji od rodziców, ustalenia granic i budowania autonomii 

Deficyty emocjonalne i związane z tym tendencje symbiotyczne

Konflikt miedzy sprzecznymi dążeniami (zależność – niezależność)

Brak samoakceptacji własnej osoby, własnego ciała lub płci

Trudności w uświadomieniu sobie i ekspresji negatywnych emocji

Trudności w przyjmowaniu wsparcia emocjonalnego

Tendencje autoagresywne, lęk i poczucie winy

Urazy emocjonalne i poczucie krzywdy       

VI. Czynniki leczące 

Korekcyjne doświadczenia emocjonalne

Przeniesieniowa relacja z terapeutą

Odreagowanie tłumionych emocji        

Wzmacnianie tendencji autonomicznych

Zaspokajanie deficytów emocjonalnych

Ćwiczenia brakujących umiejętności społecznych

Interpretacja i wyjaśnienie

Psychoedukacja

VII. Techniki terapeutyczne

Dwa krzesła    

Psychodrama

Praca na przeniesieniu 

Anegdoty terapeutyczne

Posługiwanie się dystansem fizycznym i psychologicznym        

Praca na relacji

Praca na emocjach

Postępowanie z osobami nadużytymi seksualnie

VIII. Kończenie terapii        

IX. Badania nad efektywnością psychoterapii zaburzeń odżywiania się 

Efektywność psychoterapii

Łączenie farmakoterapii z psychoterapią         

Porównanie efektywności różnych podejść terapeutycznych

Predyktory sukcesu lub niepowodzenia

X. Relacje z przebiegu terapii

Maria  

Aleksandra     

Agnieszka       

XI. Pytania często zadawane przez chorych i ich bliskich

 

 

 

Wróć do książki
Zobacz wstęp
Zobacz recenzje

Powrót na stronę domową autora